تصویری از داریوش فرهنگ و همسرش و فرزندش را مشاهده می کنید.

داریوش فرهنگ در کنار همسر و فرزندش+ عکس