فریبا نادری پست زیر را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت و نوشت:

صبر نکن، زمان درست هرگز فرا نمی رسد.

اینستاپست جدید فریبا نادری+ عکس