بهنوش طباطبایی عکسی از خود و خواهرزاده اش منتشر کرد و نوشت:

صفا بر قلبهایتان باد☘️

بهنوش طباطبایی در کنار خواهرزاده با مزه اش+ عکس