عکسی از برزو ارجمند در آغوش بازیگر مشهور که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

دوبازیگر معروف در آغوش هم/ عکس