عباس غزالی بازیگر نقش بهروز « وضعیت سفید » در تازه ترین فعالیت  خود پست زیر را منتشر کرده و نوشته است:

پست سیاه و ناامیدانه عباس غزالی برای هوادارانش+عکس