سینا مهرداد با انتشار این عکس نوشت:

کت و شلوار سینا مهرداد+عکس

زندگی آسان تر نخواهد شد ، ما باید قوی تر بشیم…