عکسی از طناز طباطبایی و خورشیدی ها که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

طناز طباطبایی در میان بچه های خورشید /عکس