سیروان خسروی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

بعضى از خواننده هایى که دوسشون دارم برام مثل یه دوست صمیمى میمونن ،یا عضوى از خانواده.  از اون دوستایى که تو تنهایى و ناراحتى و خوشى و … همیشه همراهت هستن و میتونى لحظه هاتو باهاشون شریک شى.

پیامهایى که برام میفرستین هر روز بیشتر از قبل پر از حس خوبه. حس میکنم براى بعضیا همون دوست صمیمیم.

خیلى احساس قشنگیه… امیدوارم این دوستى همیشه ادامه داشته باشه.

 پرتره سیاه و سفید از سیروان خسروی /عکس