عکسی از تیپ علی عمرانی در جوانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

عکسی زیرخاکی از علی عمرانی