پیمان طالبی ، گوینده رادیو و مجری تلویزیون تصویری از خود را به همراه نوشته‎ ای در فضای مجازی به اشتراک گذاشت.

خواب آلودگی آقای مجری سر برنامه /عکس