محمد علیزاده با انتشار این عکس نوشت: با تمام سختی هایی که کشیدی،آرامش در وجودت موج میزد.

عکس دو نفره حمید صفت با خواننده محبوب پاپ