احسان کرمی و هادی کاظمی در میان دوستان هنرمندشان /عکس

احسان کرمی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. احسان کرمی با انتشار این عکس نوشت:

قبل تر…

در شبى که ٦٣ درصد کل آهنگهاى پاپ،پاپ سنتى و کوچه باغى تاریخ موسیقى ایران را اجرا کردیم!

احسان کرمی و هادی کاظمی در میان دوستان هنرمندشان /عکس