پیام احساسی فقیهه سلطانی برای بانوی محبوب /عکس

فقیهه سلطانی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. فقیهه سلطانی با انتشار این عکس نوشت:

بانوی محبوب من 

گلاب

تولدتان به جهانمان فرخنده

پیام احساسی فقیهه سلطانی برای بانوی محبوب /عکس