مارال فرجاد تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. مارال فرجاد با انتشار این عکس نوشت:

رقص بادکنک‌ها

که چون حباب‌های کف صابون

در انتهای ساقه‌ای از نخ صعود 

میکردند...

با میترای عزیزم

حال خوش مارال فرجاد در اسپانیا /عکس