فلور نظری بازیگر خوش چهره و مطرح در اینستاگرامش تصویری جالب را از خود در بلژیک با تیپی جذاب منتشر کرد.

خودنمایی فلور نظری در خارج /عکس

فلور نظری با انتشار این عکس نوشت:

قهر نکن عزیزم

 
 

همیشه که عشق

پشت پنجره هامان سوت نمی زند

گاهی هم باد

شکوفه های آلوچه را می لرزاند

دنیا همیشه قشنگ نیست

پاشو عزیزم

برایت یک سبد گل نرگس آورده ام

با قصه ی آدمها روی پل

آدم ها روی پل راه می روند

آدم ها روی پل می ترسند

آدمها روی پل می میرند…!