سپیده خداوردی بازیگر خوش چهره و مطرح در صفحه شخصی اینستاگرامش عکسی تمام قد را از خود بعد از کاهش وزنش منتشر کرد. سپیده خداوردی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

انسان بودن از دید سپیده خداوردی /عکس

 

سپیده خداوردی بازیگر خوش چهره و فعال در فضای مجازی در اینستاگرامش عکس جالبی را از خود با لباس پلنگی و متنی زیبا منتشر کرد.

سپیده خداوردی با انتشار این عکس نوشت :

انسان بودن زیاد سخت نیست کافیست مهربانی کنی

زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند

وقتی برای همه خیر بخواهی

همین انسانیت است.

خوشبختی در سه جمله است:

تجربه از دیروز ، استفاده از امروز، امید به فردا ،

ما با سه جمله زندگی را تباه میکنیم:

حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا ،