تینا پاکروان تصویر زیر را در صفجحه رسمی خود منتشر کرد.تینا پاکروان در توضیح این عکس نوشت:

دکتر بوکوفسکی. پروین.فرهاد و شیرزاد

عکاسی تینا پاکروان در پشت صحنه سریال خاتون

تینا پاکروان تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. این تصویر منتشرشده توسط تینا پاکروان از  موزه تایپ. خیابان ایرانشهر می باشد. تینا پاکروان با انتشار این تصویر متنی هم منتشر کرد.

عکاسی تینا پاکروان در پشت صحنه سریال خاتون

 

همه چیز زیبا بود حتی وسایل ارتباطی مثل تلگراف و تلفن های قدیمی. ارتباطات جنسش واقعی بود. تو یک صفحه مجازی با آدم های واقعی و مجازی به صورت دسته جمعی نبود. نامه اگر نوشته می شد از ته دل بود و برای مخاطب خاص و برای همین هنوز خواندن نامه های عاشقانه فروغ به گلستان یا نامه های صادق هدایت به خانواده و نورایی و نامه های عاشقانه نادر ابراهیمی و حتی اعضای خانواده خودمون به هم دیگه می تونه ساعت ها حواسمون رو از روزگار زشت امروز پرت کنه. تلگراف ها مختصر و مفید آنچه باید را مخابره می کردند و زندگی واقعی در جریان بود.

امروز با این موبایل چهارگوش زشت و سوشیال مدیا(social media) همه مون خبرهامون درست و غلط شبیه همه. راحت می شه همراه بشیم و راحت می تونن گولمون بزنن با خبرهای دروغین حتی. واسه همینه که وقتی به هم می رسیم هیچ حرفی واسه گفتن نداریم. دانسته هامون به اندازه یک بند انگشت از همه چیزه و شکل هم. عین ربات شدیم.

من یکی که مطمئنم بی خودی امروز بدنیا اومدم کاش می شد تاریخ بدنیا آمدنت رو خودت تعیین کنی. اونوقت چقدر حرف عاشقانه داشتم که بنویسم و واسه تلگراف زدن به عزیزانم چقدر هیجان داشتم. ولی باز هم دلم می خواست با همه سختی ها ایران بدنیا می اومدم. شاید احمقانه باشه چرا سوییس نه که همیشه بی طرفه و زیبا یا یه جای دیگه؟!

از هرچی حرص بخورم ولی ایران و دوست دارم خیلی هم دوست دارم بازم می خواستم اینجا بدنیا بیام و براش هرکاری بکنم. و هیچکس هم از هیچ تریبون قدیم و جدیدی حق نداره و نداشت که بهم بگه اگه نمیخوای از اینجا برو.

این سرزمین مال ماست.

عکس خودم از موزه تایپ. خیابان ایرانشهر