اصغر فرهادی در کنار یک قمار باز +تصاویر

در فستیوال فیلم کن ، در شبکه های اجتماعی حاشیه های بسیاری برای اصغر فرهادی ایجاد شد. در ادامه عکساو با پویان مختاری را مشاهده می کنید اینکه نماد سینمای ایران با شخصی که قمارباز بوده و پول مردم را به جیب زده است عکس یادگاری انداخته باید احساس بدی داشت.

عکس شوک آور اصغر فرهادی با پویان مختاری

عکس شوک آور اصغر فرهادی با پویان مختاری