به گزارش افکارنیوز ، پیمان معادی و عادل فردوسی پور در فوتوکال فیلم «متری شیش و نیم» حضور داشتند.

 

اینستا