به گزارش افکارنیوز،

فریبا طالبی با انتشار این عکس نوشت: استانبول.

 

اینستا