به گزارش افکارنیوز، حامد همایون با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود نوشت:

بمیرم برات پسر  نباید میرفتی خیلی زود بود خیلی داشتی میجنگیدی پس چی شد ؟

خدایا !!خدایا !!خدایا!!

ماه رمضون تو بهترین وقت بهترین خدا رفت آروم بخواب.

حامد همایون