به گزارش افکارنیوز،

پریچهر قنبری، همسر شهاب حسینی، این عکس را منتشر کرد.

 

پریچهر قنبری