به گزارش افکارنیوز،

افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:

سلطانی وقت ردایی بر قامت سروت ،استغنای حضورت را تکریم.

#اندیشه #سینما #موسیقی #زمان #نیروی_حال #اکهارت_تله #خیام #نیشابور

 

افسانه بایگان