به گزارش افکارنیوز،

امیر جعفری و علی مسعودی معروف به (علی مشهدی ) در مراسم ختم پدر امیر حسین رستمی را مشاهده می کنید.

 

امیر جعفری