به گزارش افکارنیوز،

منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت:

دوست خوب قرار نیست که غم هایت را از بین ببرد. دوست خوب باعث می‌شود که در کنار غم ها محکمتر بایستیم. مانند چتر خوب که باران را متوقف نمی‌کند ولی باعث می‌شود که آسوده زیر باران گام برداریم.

ویکتور هوگو

تقدیم به انبوه دوستان خوبم.

عکس معین باقری

منوچهر هادی