به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: خودبازنگری.

 

دنیا مدنی