به گزارش افکارنیوز،

 سپهر حیدری با انتشار این عکس نوشت: عیدتون مبارک

حیدری