به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت:«روزمرگی»

 

دنیا مدنی