به گزارش افکارنیوز،

علیرضا آرا با انتشار این عکس نوشت: «موزه ثبت احوال».

 

شبنم مقدمی