به گزارش افکارنیوز،

سیما تیرانداز با انتشار این عکس نوشت:

زمانی حرف بزن،

که ارزش حرفت

بیشتر از سکوتت باشد

و زمانی دوست انتخاب کن،

که ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشد!

فرانسیسکو کولوآنه

سیما تیرانداز