به گزارش افکارنیوز ،تصوی منتشر شده از  «طناز طباطبایی» در نمایی از فیلم « روسی» را مشاهده می کنید.


 Screenshot_20190609-232258_Instagram