آنا نعمتی با انتشار این عکس نوشت: ای صفاتت افتاب معرفت و افتاب چرخ بند یک صفت گاه خورشیدی و گه دریا شوی گاه کوه قاف و گه دریا شوی #مولانا

آنا نعمتی