آزاده امیرخان عکاس سینما با انتشار این عکس نوشت:

اکران خصوصی فیلم «سرخ پوست» که در پردیس چارسو برگزار شد.

 

آزاده صمدی