به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا علیمردانی با انتشار این عکس نوشت:

ای در دل من میل و تمنا همه تو

وندر سـر من مایه سودا همه تو

هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم

امروز هـمه تویی و فردا همه تو

 

علیمردانی