همسر شاهرخ استخری این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.

 

شاهرخ استخری