به گزارش افکارنیوز،

شراره رخام با انتشار این عکس نوشت:

هر لحظه را  چنان با شکوه زندگى کن که گویى...

واپسین لحظه زندگى ست، و کسى چه مى داند.. شاید واپسین لحظه باشد...

شراره رخام