به گزارش افکارنیوز،

فاطمه هاشمی با انتشار این عکس نوشت:

دیروز از صبح چشم انتظار تو‌بودم ،می‌گفتند نمی‌آید

چنین می‌پنداشتند

چه روز زیبایی بود ،یادت هست …

آرسنی تارکوفسکی؛ آیینه

فاطمه هاشمی