به گزارش افکارنیوز،

سمیرا حسینی با انتشار این عکس نوشت:

دختران سرزمینم هر روز می سوزند و دوباره زنده می شوند و ادامه می دهند چون ایمان دارند که خدا حق است و در نهایت حق پیروز است...

#سمیراحسینی

 

سمیرا حسینی