به گزارش افکارنیوز،

تصویری از مهرداد صدیقیان را درکنار مادرش مشاهده می کنید.

 

مهرداد صدیقیان