به گزارش افکارنیوز،

آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت:

وعمر شیشه ی عطر است پس نمیماند

پرنده تا به ابد در قفس نمیماند...

پ.ن.اون روزا هنوز یه سالت هم نشده بود مامان!حالا چقدر خانوووم شدی دخترکم.

بماند به یادگار

#آزاده_نامداری.

آزاده نامداری