به گزارش افکارنیوز،

مهراب قاسمخانی با انتشار این عکس نوشت:

گفتم برای شفاف سازی، فهرست دارایی هامو منتشر کنم.

 

2

1