نجم الدین شریعتی با انتشار این عکس نوشت:

دریا! مزن به سینه ی ما دست رد، که ما

گر قطره ایم از آب وضویی چکیده‌ایم...

سلام!

و

ارادت همچنان باقی ست!

#نجم_الدین_شریعتی #ساحل #دریا #آرامش

شریعتی