به گزارش افکارنیوز،

امیر خسرو عباسی با انتشار این عکس نوشت: ما را که “تو” منظوری خاطر نرود جایی!

 

بهاره رهنما