به گزارش افکارنیوز،

جمشید هاشم پور نوشت:«از امروز هر روزمان عزاست».

 

جمشید هاشم پور