بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت: من هر روز میمیرم از این دردها...

فقط کسى نیست که خاکم کند................... #سیستان_بلوچستان #ایران

 

بهنوش طباطبایی