به گزارش افکارنیوز،

ارژنگ امیرفضلی با انتشار این عکس نوشت: عکس نمیدونم مال چند سال پیشه

ولی اون پسر بچه بانمکی که روبروم ایستاده امیر نوری هست دیگه خودتون حساب کنید مال چند سال پیشه -

اسم کار هم یادم نیست فقط یادمه کار کودک بود -

تهیه کننده هم یک خانم بسیار مهربان بودند که باز اسمشون یادم نیست -

بگو تو که هیچی یادت نیست پس چرا پست میگذاری طرح بی سوالی کن.

ارژنگ امیرفضلی