به گزارش افکارنیوز،

مریم وطن پور با انتشار این عکس نوشت:

.مجری رادیو

صبح ها

انقدر با نشاط می گوید

صبح بخیر

به امروز لبخند بزن

کــــه

انگار تو آمده ای ...!

#دلتون_شاد #دلتون_پر_از_نور_خدا

#مریم_وطن_پور #مجری#بازیگر

 

مریم وطن پور