به گزارش افکارنیوز،

فاطمه گودرزی در اینستاگرامش نوشت:

جای شما همیشه خالی خواهد ماند البته سالهاست که جای شما درهنر این مملکت خالیست بدرود هنرمند بزرگ سینما تئاتر بازیگر و کارگردان خوب ودوستداشتنی گاهی شرمنده فراموشیها میشویم شما بر ما ببخش زندگی سختی شده وحتی بیادآوردن خودمان راهم فراموش کردیم اما یادت همیشه در قلبمان خواهد ماند.

 

شیراندامی