به گزارش افکارنیوز،

شبنم قلی خانی در اینستاگرامش نوشت:

اجازه ندهید ذهنتان به بهانه ناراحتی فعلی تان از شما یک مظلوم و قربانی بسازد.

احساس تاسف برای خود و بازگویی ماجراها برای دیگران،شما را در چرخه تکرار،اسیر نگه می دارد... عزت نفس

پ ن: لباس محلی کردستان است.

بژی کردستان

 

شبنم قلی خانی