به گزارش افکارنیوز،

مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: #روز_صفر

فیلمِ نفس گیرِ وفادار به واقعیت با سوژه اى ملتهب...

دست مریزاد به #سعید_ملکان براى ساخت این فیلمِ به شدت سخت.

میتوانید ایراد بگیرید

میتوانید فیلم را دوست نداشته باشید یا مثل من دوستش داشته باشید

میتوانید غلو شده بدانیدش یا مثل من راضى سالن را ترک کنید

اما با همه ى این ها قول میدهم که نمیتوانید از بازى #امیر_جدیدی به همین سادگى ها عبور کنید

امیر جدیدی حتماً در کمال خونسردى میتواند منتظر اعلام کاندیداهاى سیمرغ باشد)

تکمله:

نمیدونم این خوبه یا بد اما من براى اولین بار با نظر آقاى فراستى همداستانم.

مژده لواسانی